Overganger

Bildet er tatt av ar130405 fra Pixabay

Her legger vi ut nyttig informasjon om overgangene i livet til våre barn. Dette er ment som en hjelp på veien og er på ingen måte komplett eller en fasit på hvordan man skal gå frem. Vi ønsker å legge ut hva vi vet om de forskjellige overgangene og vi vil så langt det lar seg gjøre verifisere det med linker til de aktuelle sidene man finner dette på.

Overganger fra start til slutt

Her vil vi fylle på med informasjon som er kjekt i vite i forbindelse med overganger. Listene er ikke fullstendige men en hjelp på veien.

fra Sykehuset til hjem

Her vil vi lage en oversikt over hvilke rettigheter og plikter man har som nybakt forelder til et barn med funksjonsnedsettelse.

fra hjem til barnehagen

Når barnet skal starte med barnehage er det noe som vi som foreldre har rett på og som ofte ikke kommer automatisk.

fra barnehagen til barneskole

Når barnet skal flytte over fra barnehage og til en barneskole er det en del tingen som bør tenkes på. Her er det både rettigheter og plikter på alle tre plasser.

barneskole til Ungdomsskole

Det er ikke alle plasser barneskole og ungdomsskole er lokalisert på samme plass, det kan også hende at det er et system hvor barnet kan gå alle 10 årene på samme skole

før man blir 16 år

16 år en den første magiske alderen hvor tingen endrer seg på grunn av alder, vi som foreldre må forholde oss annerledes til en del informasjon

Ungdomsskole til Videregående

Nå skal man snart velge hvilken videregående skole man skal gå på. Dette er en vanskelig overgang for mange, her skal man jo finne ut av hva man skal gjøre resten av det yrkesaktive livet.

før man blir 18 år

Det andre magiske tallet er 18 år, her blir man myndig og mamma og pappa har ikke noe mer de skal si, men det må ikke nødvendigvis være slik. Mange av våre barn trenger hjelp til å forholde seg til myndigheter, lege eller andre offentlige instanser og her kan man bli verge for å hjelpe barnet sitt videre på best mulig måte.

Videregående til dagsenter/høyere utdanning

Ungdommene begynner å bli voksne og man skal velge litt hva man kanskje skal gjøre resten av livet her er det mulig å ta mer utdanning eller at man går til en jobb situasjon.