Før man blir 18 år

Det andre magiske tallet er 18 år, her blir man myndig og mamma og pappa har ikke noe mer de skal si, men det må ikke nødvendigvis være slik. Mange av våre barn trenger hjelp til å forholde seg til myndigheter, lege eller andre offentlige instanser og her kan man bli verge for å hjelpe barnet sitt videre på best mulig måte.

  • Når man er handikappet før man fyller 18 år kan man ha rett på uføretrygd fra fylte 18 år, ordinær uføretrygd utbetales da frem til man fyller 20 år deretter går man inn under ung ufør og vil ha rett på en litt høyere minstesats.
  • Når man blir 18 år og eventuelt får uføretrygd er det viktig å justere skattekortet det første året man har uføretrygden.
    • Videre er det viktig å justere skattekortet for året etter man fyller 18 da uføretrygden vil utbetales for hele året.