Om oss

Her er vi som sitter i styret og jobber aktivt med å skape aktivitet for barna og familiene våre. Vi jobber også lokalpolitisk for å skape de beste levevilkårene for familiene våre.

Styret består av

Leder

Runar Tønnesen

E-post – Runar.tonnesen@hbf.no

Telefon nr. 482 63 222

HBF Østfold

Nestleder

Fredrik Fjeld Johansen

E-post – Fredrik.fjeld.johansen@hbf.no

Telefon nr. 934 50 038

Jeg er pappan til Henrik som er født 2003 med Alvorlig psykisk utviklingshemming, CP og Epilepsi

Økonomiansvarlig

Beate Molander

E-post – Beate.molander@gmail.com

Telefon nr. 408 74 105

HBF Østfold

Sekretær

Rita Kirkbak

E-post – Rita.b.kirkbak@gmail.com

Telefon nr. 476 35 554

HBF Østfold

Styremedlem

Lars Leren

E-post – Larler@online.no

Telefon nr. 406 17 137

Jeg er bestefar til Henrik som er født 2003 med Alvorlig psykisk utviklingshemming, CP og Epilepsi

Styremedlem

Merete Pedersen

E-post – Merete.peders1@gmail.com

Telefon nr. 906 83 242

HBF Østfold

Varamedlem

Hanne Ellingsen

E-post – Hanne_boss@hotmail.com

Telefon nr.

Jeg er mamma til Kaisa-Emilie som er født i 2006. Hun har autisme, epilepsi, barneleddgikt og psykisk utviklingshemming

Likepersoner i HBF Østfold

Leder

Runar Tønnesen

E-post – Runar.tonnesen@hbf.no

Telefon nr. 482 63 222

HBF Østfold

Nestleder

Fredrik Fjeld Johansen

E-post – Fredrik.fjeld.johansen@hbf.no

Telefon nr. 934 50 038

Jeg er pappan til Henrik som er født 2003 med Alvorlig psykisk utviklingshemming, CP og Epilepsi

Sekretær

Rita Kirkbak

E-post – Rita.kirkbak@hbf.no

Telefon nr. 476 35 554

HBF Østfold

59

Antall aktiviteter fra 2016

140

Antall medlemmer

+2

Forandring medlemstall fra i fjor

43

Antall på siste arrangement