Fra barnehagen til barneskolen

Fra Barnehagen

Bildet er tatt av photosforyou fra Pixabay

Til Barneskolen

Bildet er tatt av Mahesh Patel fra Pixabay

Når barnet skal flytte over fra barnehage og til en barneskole er det en del tingen som bør tenkes på. Her er det både rettigheter og plikter på alle tre plasser.