før man blir 16 år

Gutt 16 år

Bildet er tatt av Greg McMahan fra Pixabay

Jente 16 år

Bildet er tatt av Greg McMahan fra Pixabay

16 år en den første magiske alderen hvor tingen endrer seg på grunn av alder, vi som foreldre må forholde oss annerledes til en del informasjon