Fra hjemmet til barnehagen

Fra Hjemmet

Bildet er tatt av Mylene2401 fra Pixabay

Til Barnehagen

Bildet er tatt av photosforyou fra Pixabay

Når barnet skal starte med barnehage er det noe som vi som foreldre har rett på og som ofte ikke kommer automatisk.

søknader om utstyr og hjelpemidler

Tilskuddsordning for Rimelige småhjelpemidle

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Trykk på knappen over så kommer du inn på Søknad for hjelpemidler til bevegelse, men det er riktig. Du må søke skriftlig om tilskudd til rimelige hjelpemidler.. Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Du må selv gå til innkjøp av produktene, og du kan søke nytt tilskudd etter fire år. Husk å sette dette i kalenderen.